Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

«Жас тілшілер» атты ғылыми форумның БАҒДАРЛАМАСЫ

jurfak Мамыр 21, 2013 0
«Жас тілшілер» атты ғылыми форумның БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени  аль-ФАРАБИ

 

Студенттер мен жас ғалымдардың дәстүрлі

«Ғылым әлемі» халықаралық ғылыми конференциясы күндері

І Қожакеев оқулары  аясында өтетін

«Жас тілшілер» атты ғылыми форумның

 

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

2013 жыл 18 сәуір

 

ПРОГРАММА

научного форума «Юные корреспонденты» в рамках І Кожакеевских чтений в дни проведения международной научной конференции студентов и молодых ученых «Мир науки»

 

18 апреля 2013 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Құрметті ________________________________!

 

Сізді «Жас тілшілер» атты І Қожакеев оқулары  аясында өтетін ғылыми форум жұмысына шақырамыз.

«Жас тілшілер» ғылыми форумы 2013 жылы 18 сәуірде сағат 10-00да әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті № 230 профессор Т. Қожакеев  атындағы Акт залында ашылады.

                                                                                             Ұйымдастыру алқасы 

 

 

Қазақстан Республикасы, 050040,

Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

тел: +7727377-33-33 – 1351

 

 

 

 

 

 

 

         Уважаемый (-ая)____________________________!

 

Приглашаем Вас принять участие в работе научного форума,  проводимого  в рамках І Кожакеевских чтений «Юные корреспонденты».

Открытие научного форума «Юные корреспонденты» состоится 18 апреля 2013 года в 10.00 в актовом  зале имени профессора Т. Кожакеева факультета журналистики  (ауд.№ 230) Казахского Национального университета имени аль-Фараби.

 

                                                                                                      Оргкомитет

 

Республика Казахстан, 050040,

г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71,

КазНУ имени аль-Фараби,

тел: +7727 377-33-33 – 1351


ҰЙЫМДАСТЫРУ  АЛҚАСЫ

 

Төраға: Мұтанов Ғ.М., техника ғылымдарының докторы, профессор, академик, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры.

Төрағаның орынбасарлары: Рамазанов Т.С., физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми жұмыстар жөніндегі проректоры; Жаманбалаева Ш.Е., социология ғылымдарының докторы, профессор, тіл және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры;  Әбдиманұлы Ө., филология ғылымдарының докторы, профессор, журналистика факультетінің деканы.

Мүшелері:  Мысаева Қ.Н., филология ғылымдарының кандидаты, доцент, деканның ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыс жөніндегі орынбасары; Құрманбаева А.Ә., филология ғылымдарының кандидаты, доцент, деканның оқу-әдістеме және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары; Тұрсын Қ.Ж., филология ғылымдарының докторы, профессор,  баспасөз және электрондық БАҚ кафедрасының меңгерушісі;  Сұлтанбаева Г.С., саяси ғылымдарының докторы, профессор, баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыс жөніндегі орынбасары; Медеубекұлы С.М., филология ғылымдарының кандидаты, доцент, баспа ісі және дизайн кафедрасының меңгерушісі; Шыңғысова Н.Т., филология ғылымдарының докторы, ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасының меңгерушісі.

Ғылыми форумның ғалым хатшысы: баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының оқытушысы Д.Байғожина

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 

Председатель: Мутанов Г.М., доктор технических наук, профессор, академик, ректор КазНУ имени аль-Фараби.

Заместители председателя: Рамазанов Т.С., доктор физико-математических наук, профессор, проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ имени аль-Фараби; Джаманбалаева Ш.Е., доктор социологических наук, профессор, проректор по языкам и воспитательной работе КазНУ им. аль-Фараби; доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби О. Абдиманулы.

Члены оргкомитета: Мысаева К.Н., кандидат филологических наук, доцент, зам.декана по научно-инновационной деятельности и международным связям; Курманбаева А.А., кандидат филологических наук, доцент, зам.декана по учебно-методической и воспитательной работе факультета журналистики; Турсын К.Ж., доктор филологических наук, проф., заведующий кафедрой печати и электронных СМИ; Султанбаева Г.С., доктор политических наук, зам.зав. кафедрой печати и электронных СМИ по научно-инновационной деятельности и международным связям; Медеубек С.М., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой издательского дела и дизайна; Шынгысова Н.Т., доктор филологических наук, заведующая кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и связей с общественностью.

Ученый секретарь научного форума: Байгожина Д., преподаватель кафедры печати и электронных СМИ

 

Ғылыми форум туралы ақпарат

 

Студенттер мен жас ғалымдардың дәстүрлі «Ғылым әлемі» халықаралық конференциясы  күндері   «Жас тілшілер» атты І Қожакеев оқулары  аясында ғылыми форум өтеді.  Ғылыми форумда ең үздік студенттік ғылыми жұмысқа, публицистік шығармашылыққа, ғылыми-зерттеу жобаларына байқау жеңімпаздарының жұмыстары таныстырылымы өтеді.

Байқау жеңімпаздарына қазақ  журналистикасы дамуына үлес қосқан көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Темірбек Қожакеұлы Қожакеев атындағы арнайы стипендия тағайындалып, бағалы сыйлықтармен марапатталады.

Байқауды ұйымдастыру мақсаты – студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми ізденісін арттыруға, шығармашылық ойларын жүзеге асыруға ықпал ету.

Байқау міндеттері – алдағы уақытта Қожакеев оқуларын өткізуді дәстүрге айналдыру, ғалым-профессордың өмірін, ғылыми қызметін, қайраткерлігін, ұстаздық тұлғасын академиялық ортада, көпшілік қауымға кеңінен насихаттау.

Байқау мынадай номинациялар бойынша өтеді:

–  «Ең үздік ғылыми жоба»;

–  «Ең үздік публицистика»;

–  «Ең үздік сатиралық туынды»;

–  «Т. Қожакеев өмірі мен шығармашылығына арналған ең үздік мультимедиалық жоба».

Қосымша ақпарат: Темірбек Қожакеұлы Қожакеев  17 желтоқсан 1926 жылы  Жамбыл облысы Меркі ауданы Ойтал ауылында дүниеге келген.

Филология ғылымдарының докторы, профессор Т. Қожакеев Қазақстан Жоғары мектебі ҒА-ның академиясы, «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, «Құрмет белгісі» орденімен, бірнеше медальдармен марапатталған. Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының иегері.

Т. Қожакеев қазақ сатирасының тарихы мен ерекшеліктерін зерттеп, негізін қалаған ғалым. Ол – қазақ әдебиеті мен баспасөзінің тарихы, теориясы жөніндегі 200-ден астам мақала мен көркем-публицистикалық очерк, фельетондардың авторы. Қожакеев өмірінің соңына дейін Қазақстан Жазушылар Одағы жанындағы қазақ сықақшылары қауымдастығының президенті болған. «Сатира негіздері», «Жыл құстары», «Сара сөздің сардарлары», «Мерейлі Меркі», «Керімсал кент» (Е.Сауранбаевпен бірге) және т.б. кітаптарын, сондай-ақ журналист болсам деп армандаған  жас өрендерге арнап «Жас тілшілер серігін» жазған ғалым-ұстаз. Көрнекті профессордың 7 томдық ғылыми еңбектері жинағы баспадан жарық көрді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о научном форуме

 

В дни проведения международной конференции студентов и молодых ученых «Мир науки», в рамках І Кожакеевских чтений «Юные корреспонденты» будет проходить научный форум, в ходе которого состоится ознакомление с победителями конкурса лучших студенческих научных, творческих публицистических и  научно-исследовательских проектов.

Победителям конкурса будет присуждена именная стипендия выдающегося ученого в области журналистики, доктора филологических наук, профессора Темирбека Кожакеевича Кожакеева, также победители будут награждены ценными призами.

Цель организации конкурса – повышение научного потенциала, активизация творческого мышления студентов и молодых ученых.

Задачи конкурса – формирование традиции проведения Кожакеевских чтений, пропаганда творческой, научной и преподавательской деятельности ученого и профессора в академической среде и среди учащейся молодежи.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:

–  «Самый лучший научный проект»;

–  «Самая лучшая публицистическая работа;

–  «Самое лучшее сатирическое произведение»;

–  «Самый лучший мультимедийный проект, посвященный жизни и творчеству Т.Кожакеева».

Дополнительная информация: Темирбек Кожакеевич Кожакеев родился 17 декабря 1926 года в селе Ойтал Меркинского района Жамбылской области.

Доктор филологических наук, профессор Т.Кожакеев был награжден почетными званиями «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Заслуженный деятель Казахстана», орденом «Знак почета» Высшей школы Академии Наук Казахстана, а также рядом медалей. Является обладателем премии Союза журналистов Казахстана.

Т. Кожакеев- основатель научной школы исследования истории и особенностей казахской сатиры. Он является автором более 200 статей и художественно-публицистических очерков по истории и теории казахской литературы и печати, фельетонов. До конца своей жизни Кожакеев был президентом сообщества казахских сатириков при Союзе Писателей Казахстана. Он является ученым и наставником, автором таких книг, как «Основы сатирических жанров», «Предвестники добра» «Мастера художественного слова», «Славный Мерке», «Родной городок» (в соавторстве с Е.Сауранбаевым), а также «Карманной книги юного корреспондента», посвященной молодому поколению, выбравшему нелегкую профессию журналиста.

 

 

 

 

 

 

 

 «Жас тілшілер» атты І Қожакеев оқулары  аясында

өтетін ғылыми форумның

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

 

9 00 1000 Ғылыми форумға қатысушыларды тіркеу
 

1000

 

 

1100

 

Ғылыми форумның  ресми ашылуы

Жаманбалаева Ш.Е., әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор, тіл және тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор.

 

Модератор:

Әбдиманұлы Ө., филология ғылымдарының докторы, профессор, журналистика факультетінің деканы

 

Алғысөз

Әбілфайыз Ыдырысов – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры

Үмбетай Уайдин –  сатирик, ұстаз

Абдул-Хамид Мархабаев – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры

Ғаббас Қабышев –  жазушы-сатирик

Мыңбай Рәш – жазушы-сатирик

Көпен Әмірбек – сатирик, Қазақстан Жазушылар Одағы басқарма мүшесі

Жұмабек Кенжалин – «Қазақ газеттері» ЖШС Бас директоры

Бауыржан Жақып – «Қазақ энциклопедиясы» Бас директоры Еркін Жаппасұлы – «Қазақ әдебиеті» газеті бас редакторының орынбасары

Ермахан Шайхыұлы – «Айқын» республикалық газеті Бас редакторының орынбасары

 

       

ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

научного форума в рамках І Кожакеевсктх чтений

«Юные корреспонденты»

 

9 00 1000 Регистрация участников  научного форума

 

 
1000 1100 Открытие научного форума

Джаманбалаева Ш.Е., доктор социологических наук, профессор, проректор по языкам и воспитательной работе КазНУ им. аль-Фараби

 

Модератор: доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби

О. Абдиманулы

 

Приветственное слово

Абилфайыз Ыдырысов – профессор КазНУ имени аль-Фараби

Умбетбай Уайдин –  сатирик, педагог

Абдул-Хамид Мархабаев – профессор КазНУ имени аль-Фараби

Габбас Кабышев –  писатель-сатирик

Мыңбай Рәш – писатель-сатирик

Копен Амирбек – сатирик, член Правления Союза Писателей Казахстана

Жумабек Кенжалин – Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері»

Бауыржан Жакып – Генеральный директор «Қазақ энциклопедиясы»

Еркин Жаппасулы – зам. главного редактора еженедельной газеты «Қазақ әдебиеті»

Ермахан Шайхыұлы – зам. главного редактора республиканской газеты «Айқын»

 

 
         
      Байқау жұмыстарының таныстырылымы

                                  

     
 1. Әкім А., Әбітай А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 2-курс студенттері – «Біз таңдаған Қожакеев» фильмінің көрсетілімі
 2. Құдайберген Қ., Қалым Ж., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 1-курс магистранттары – «kozhakeev.kz» сайт таныстыру
 3. Қожекенов Е., Жеңіс Н., Шопан Е., Жақсымбет Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің  – «Сатира саңлағы санадан өшпес» фильмінің көрсетілімі
 4. Әріпбаев А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 2-курс студенті – «satira.kz» сайт таныстыру
 5. Жүсіпова А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 3-курс студенті – «Сатира сардары – Темірбек Қожакеев»
 6. Әкім А.  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 2-курс студенті – «Жастардың интеллектуалды әлеуетін көтеру жолдары»
 7. Серік Г.,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 3-курс студенті –  «Ата діннің діңгегі шайқалса қайтер еді?»
 8. Серік Г., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 3-курс студенті – «Ақындықты сатпаңдаршы араққа»
 9. Нұрейісова А., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 3-курс студенті – «Он-лайн коммуникация және тұтынушы мінез-құлқы: шексіздік пен шектеулер»
 10. Пулатова З., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 3-курс студенті – «Шеше көрген тон пішер»
 11. Төрехан А. – «Ажалды жеңген анекдот немесе  өзім жайлы сатира»
 12. Батыр Н. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 1-курс студенті
 13. Қанибаева Г. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 1-курс студенті
 14. Тоқбай Е., Орынбаева А. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 1-курс студенті
 15. Тілеубек Д. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің 1-курс студенті

 

Презентация конкурсных работ

 

 1. Сагандыкова А., магистрант 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «The next step: kazakhstan’s 2030 sustainabie  development goals an assessment of the political, economic, environmental and social pillars of Kazakhstan»
 2. Кусаинова Б., студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби –  «Место ТВ в системе СМИ»
 3. Какажакова Э. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Роль ТВ в современном обществе»
 4. Лейман К. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Ток – шоу программы: проблемы и перспективы»
 5. Мухитдинова А. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Ведущий теленовостей»
 6. Куспакова К. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Модератор информационных ТВ выпусков казахстанского и российского эфира»
 7. Абдусалямова Э. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Функции телевидения»
 8. Ишекенова Б. студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Самоубийство»
 9. Сайжанова А.  студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Человек – это звучит     гордо?»
 10. Абдусалямова Э. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Современные проблемы молодежи»
 11. Сайжанова Аида. студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби -. «Человек звучит гордо»?
 12. Дауылбай Малика студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «С чего начинается родина…»
 13. Кенжебеков А., студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Моблоггинг»
 14. Мухиева А. студент факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Love Radio в Казахстане»
 15. Ахмулаева М. студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Специфика функционирования информационных агенств Казахстана»
 16. Бердікул А., студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Возьми себе в пример героя»
 17. Лейман  Е., студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Тенденции развития современного языка СМИ»
 18. Батракова Н.,  студент 3-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «Ньюсмейкерство в Казахстане: Индустрия новостных порталов today.kz, tengrinews.kz  и др.»
 19. Талгат Ш. студент 1-курса факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби – «История документального фильма»

21. Пучкова Яна, студентка 2 курса факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби: «Слухмейкеры: недостоверная информация или зомбирование?»

22.Темиртасов Алматы, студент 4 курса факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби «Творчество журналиста: критерии и формы»

23. Сабирова Камиля, студент 3 курса факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби «Блог как новый медиаформат эпохи»

24. Ромеро Эрика, студентка 3 курса факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби «Взаимодействие СМИ и политики. Политическое влияние и роль в политических процессах»

25. Нестеренко Ирина,  студентка 3 курса факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби «Электронный вариант газет на примерх американских СМИ»

 

 

 

       
       
       

 

 

 

«Жас тілшілер» атты І Қожакеев оқулары ғылыми форумының қорытынды мәжілісі.

 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ  СӨЗ СӨЙЛЕУ РЕГЛАМЕНТІ

 

 

Алғысөз

Байқау жұмыстарының таныстырылымы

3-5 мин.

7-10 мин.

Талқылау ретінде сөз сөйлеу 3-5 мин.
   

 

 

Заключительное  заседание научного форума проводимых

в рамках І Кожакеевского чтения «Юные корреспонденты».

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ

 

 

 

Вступительное слово 3-5  мин.
Презентация конкурсных работ 7-10 мин.
Выступление в порядке обсуждения  3-5  мин.

 

 

Пікір жазу »


Answer My Question

CLOSE

Your question has been sent!

Please fill out the form below.

Name *
Email *
URL-мекенжайы (include http://)
Сюжеті *
Question *
* Required Field