Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Баспасөз баяны

jurfak Қараша 8, 2013 0
Баспасөз баяны

2013 жылғы 12 қарашада сағат 11-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің журналистика факультетінің 230 дәрісханасында профессорлар В.К. Григорьев пен Л.С. Ахметованың «Панфиловшылар: аңызға айналған ерліктің 60 күні» кітабының тұсаукесері болады.  Кітапты «Зияткерлік еңбек әйелдері одағы» Қоғамдық бірлестігі Алматы қ. ішкі саясат басқармасының жәрдемімен Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс ауқымында басып шығарған.  Авторлары – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлектері.

Соңғы кездегі оқиғалар көрсетіп отырғанындай, ақпараттық соғыстар әлемдік саясаттың маңызды элементіне айналуда. Олар көп ретте тарихи құжаттамаларға қатысты. Ұлы Отан соғысы жауынгерлерінің тікелей ұрпақтары болып табылатын авторлар үшін қаһарман бабалар қарсыластарының шабуылдарын өз тарихи алаңында қорғап қалу ар-намыс парызына айналып отыр. Кітапта олар сол бір кезеңнің бүгінгі немерелері мен шөберелеріне қаһарлы 1941-дің қиын-қыстау күндеріндегі біздің жерлестеріміздің іс-қимылы туралы әңгімелейді.

В.К. Григорьев пен Л.С. Ахметова Ұлы Отан соғысының ең күрделі кезеңіне байланысты бірқатар оқиғаларды тарихи талдау тұрғысынан алғанда өткен уақыттың белгісіз тұстарын толықтыруға талпыныс жасаған.

Оқулық-практикалық басылымда И.В. Панфилов атындағы 316 атқыштар-8 гвардиялық дивизияның қиян-кескі ұрыстары мен ерліктері, өмірі мен тұрмысы күн санап көрсетілген. Сондай-ақ Рокоссовскийдің 16 армиясына, панфиловшыларға қарсы тұрған неміс жағының да 60 күн бойғы күнделікті естеліктері мен құжаттары берілген.

Кітап студенттерге, жастарға, саясаткерлерге, педагогтарға, ХХ ғасырдың тарихы мен ақиқатына қызығатын жұрттың барлығына арналған.

 Байланыс:

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Түлектер ассоциациясы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультетінің ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасы және ЮНЕСКО орталығы (мекен-жай – Алматы, әл-Фараби даңғылы, 71)

                 Бердімбетова Балауса Аманқызы –8 (717) 377-33-60

                 Шыңғысова Назгүл Тұрсынбайқызы – 377-34-43, nazgul_71@mail.ru

                 Ахметова Ләйлә Сейсембекқызы – 8-701-744-04-75, laila_akhmetova@mail.ru

   Құрметті әріптестер!

Сіздерді 2013 жылғы 12 қарашада сағат 11-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің журналистика факультетінің 230 дәрісханасында болатын «Панфиловшылар: аңызға айналған ерліктің 60 күні» кітабының тұсаукесеріне шақырамын.

Кітап тарих факультетінің Ғылыми Кеңесінің мәжілісінде талқыланып, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ҒӘК тарапынан басуға ұсынылды.

Таралымы 500 дана кітап Алматы қ. ішкі саясат басқармасының жәрдемімен Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс ауқымында әзірленді.

Тұсаукесерді университеттің Түлектер ассоциациясы, әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ журналистика факультетінің ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасы және ЮНЕСКО орталығы өткізеді.

Баспасөз баяны беріліп отыр.

Қатысатыныз жөнінде 8 қараша күнгі сағ. 18.00-ге дейін мына төмендегі байланыс нүктелеріне хабарлаңыз: Шыңғысова Назгүл Тұрсынбайқызы –8 (272) 377-34-43, nazgul_71@mail.ru, Ахметова Ләйлә Сейсембекқызы – 8-701-744-04-75, laila_akhmetova@mail.ru

Құрметпен,  профессор Л.С. Ахметова

 Уважаемые журналисты!

Приглашаю Вас на презентацию книгу                   В.К. Григорьева и Л.С. Ахметовой «Панфиловцы: 60 дней подвига, ставших легендой», которая состоится на факультете журналистики               КазНУ им. аль-Фараби в 230 аудитории в 11 часов 12 ноября 2013 г.

Книга была  обсуждена на заседании Ученого Совета исторического факультета и рекомендована к печати НМС КазНУ им. аль-Фараби.

Тираж – 500 экземпляров – книги подготовлен в рамках Государственного социального    заказа        при содействии управления внутренней политики  г. Алматы.

Презентацию проводят Ассоциация выпускников университета, факультет журналистики, кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью и центр ЮНЕСКО факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби.

Пресс-релиз прилагается.

Прошу подтвердить свое участие в презентации в г. Алматы             до 18.00. 8 ноября по одному из следующих контактов:

Шынгысова Назгуль Турсынбаевна –8 (272) 377-34-43, nazgul_71@mail.ru

Ахметова Лайла Сейсембековна – 8-701-744-04-75, laila_akhmetova@mail.ru

 

Презентация книги будет также:

 

Астана, Национальная Академическая библиотека   Республики Казахстан, 26 ноября 2013 г. в 11.00.

Прошу подтвердить свое участие в презентации в г. Астана до 25 ноября 13.00.

Ахметова Лайла Сейсембековна – 8-701-744-04-75, laila_akhmetova@mail.ru

Москва, Московский Дом национальностей, 9 декабря 17.00.  2013 г. при содействии Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации и Казахской региональной национально-культурной автономии.

Прошу подтвердить свое участие в презентации в г. Москва до 8 декабря 13.00.

Ахметова Лайла Сейсембековна – 8-701-744-04-75, laila_akhmetova@mail.ru

С уважением,   профессор Л.С. Ахметова

Пресс-релиз

          12 ноября 2013 г. в 11 часов в 230 аудитории факультета журналистики      КазНУ        им. аль-Фараби              состоится презентация книги профессоров     В.К. Григорьева и Л.С. Ахметовой «Панфиловцы: 60 дней подвига, ставших легендой». Книга   издана  ОО «Союз женщин интеллектуального труда» при поддержке управления внутренней политики  г. Алматы  в рамках  государственного социального заказа. Авторы – выпускники Казахского Национального университета им. аль-Фараби.

Как показывают события последнего времени, информационные войны стали важным элементом мировой политики. В немалой степени они затрагивают анналы истории. И для авторов, прямых потомков бойцов Великой Отечественной войны, стало долгом чести отбить атаки противников наших героических предков на своем участке поля истории. В книге они рассказали новым поколениям внуков и правнуков той эпохи о делах наших земляков в грозную пору яростного 1941-го.

В.К. Григорьевым и Л.С. Ахметовой предпринята попытка в ракурсе исторического анализа ряда событий, связанных с самым сложным периодом Великой Отечественной войны, хотя бы  частично восполнить лакуны прошлого.

В         учебно-практическом издании        описаны события  жизни и боев 316 стрелковой – 8 гвардейской дивизии имени И.В. Панфилова с 14 октября    по 14 декабря 1941 года. Дивизия  создана 12 июля 1941 г. в г. Алма-Ата. День за днем показана картина жесточайших боев и подвигов,                     жизнь и быт солдат 316 стрелковой-8 гвардейской дивизии первого периода  Великой Отечественной войны. А также ежедневно идут воспоминания и документы 60 дней с немецкой стороны, стоявших против 16 армии Рокоссовского, против панфиловцев.

Книга рекомендуется  студентам,  молодежи, политикам, педагогам,  всем тем, кто интересуется историей и правдой жизни ХХ века.

Что означала та пора для народов нашей страны, пожалуй, лучше всех сказал Константин Симонов:

–  Зима сорок первого года

Тебе ли нам цену не знать!

И зря у нас вышло из моды

Об этой цене вспоминать.

 Контакты:

Ассоциация выцускников КазНУ им. аль-Фараби,  кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью и Центр ЮНЕСКО факультета журналистики      КазНУ им. аль-Фараби (адрес – Алматы, пр. аль-Фараби, 71)

                 Бердимбетова Балауса Амановна –8 (717) 377-33-60

                 Шынгысова Назгуль Турсынбаевна – 377-34-43, nazgul_71@mail.ru

                 Ахметова Лайла Сейсембековна – 8-701-744-04-75, laila_akhmetova@mail.ru

 

Пікір жазу »


Answer My Question

CLOSE

Your question has been sent!

Please fill out the form below.

Name *
Email *
URL-мекенжайы (include http://)
Сюжеті *
Question *
* Required Field