Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

ابی و فردوسی: دانشجوی افغانستانی در دانشگاه کازنو، تمدن قزاق را مطالعه می کند

jurfak Қараша 2, 2013 Comments Off on ابی و فردوسی: دانشجوی افغانستانی در دانشگاه کازنو، تمدن قزاق را مطالعه می کند
ابی و فردوسی: دانشجوی افغانستانی در دانشگاه کازنو، تمدن قزاق را مطالعه می کند

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دپارتمنت ژورنالیزم بین‏المللی و روابط عمومی دانشگاه کازنو- الفارابی از افغانستان علاقمند به مطالعه و شناخت فرهنگ و تاریخ قزاقستان هستند. آنها تحت هدایت استادان دانشکده، با کتابخانه، مراکز علمی و موسیقی جمهوری قزاقستان آشنا شدند. عنوان ابی و فردوسی بزرگ و با شکوه به نظر می‏رسد. نزدیکی فرهنگی دو ملت افغان و قزاق گامی در راستای ایجاد روابط صلح‏دوستانه در سیاست خارجی جمهوری قزاقستان است. چهارم اکتبر 2013 مهدی زرتشت و گالیا دویسیم بایوا دانشجویان سال دوم دوره کارشناسی ارشد رشته «روزنامه‏نگاری بین‏المللی» از موسسه مطالعات شرقی آکادمی ملی علوم قزاقستان1 دیدن کردند. این موسسه، یکی از مؤسسه‏های معتبر در میان کشورهای آسیای مرکزی است که بیش از 60 دانشمند از سراسر جهان در آن استخدام شده‏اند. در آنجا به هدف عملی کردن پروژه‏های علمی، معاون مدیریت موسسه در بخش‏های ذیل صحبت کرد: «مهاجرت در طول تاریخ بشر»، «منابع شرقی و تاریخ‏نگاری»، «ژئوپولیتیک آسیای میانه: روش، تجزیه و تحلیل و عمل»، «Ғылыми қазна»، «هنرهای تزئینی قزاقستان»، «میراث مشهور ژوسوپ کوپیوا2»، «پل بوردیو3، معمار گ. برینی4» «گفتمان هندو- آسیایی» و غیره. موسسه از دیر زمان، پلت‏فروم بحث برای جامعه علمی اوراسیا را بدست آورد. کنفرانس‏های برگزار شده توسط این موسسه شامل کارشناسان از قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، بلژیک، انگستان، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، هلند، فرانسه، ترکیه، مصر، پاکستان، چین، افغانستان، ژاپن و غیره است.

در چند سال اخیر، مؤسسه چند مجموعه از اسناد در ارتباط به تاریخ و فرهنگ قزاقستان را منتشر کرده است. مقداری زیادی از کار توسط یک تعداد از اعضای موسسه: پروفیسور ابوسیتووا5، پروفیسور اِرِیژیپووا6 و دیگران در آرشیف بخش خارجی در SAM_1872چارچوب برنامه دولتی «ملت در سیر تاریخ» انجام شده است. کارشناسی ارشد مطالعات شرقی در مورد مراقبت از تداوم علم و معنویت؛ در مقطع ماستری و دکترا به آموزش دانشمندان جوان می‏پردازد. در پایان دیدار، عالم جان دویسیم7، دانشجویان ما را به شرکت در برنامه‏های آکادمیک آینده که در این موسسه برگزار می‏شود، دعوت کرد. این پیشنهاد با قدردانی پذیرفته شد. به نوبه‏ی خود از انگیزه و تلاش‏های مهدی زرتشت برای مطالعه و تحقیق روی فرهنگ و موسیقی قزاق و اعلام آمادگی ایشان برای خوانش مقالات و همین‏طور وعده‏ی تحقیق و نوشتن در باره محققان برجسته‏ی قزاق همچون قوناش ساتپایف8، شاه‏خان علیخانف9، تحسین و قدردانی می‏کنم. گلنار موکانووا دانشیار یونسکو، روزنامه‏نگاری بین‏المللی و روابط عمومی

 

НА ЯЗЫКЕ АБАЯ И ФИРДОУСИ: АФГАНЦЫ- МАГИСТРАНТЫ КАЗНУ УЗНАЮТ КАЗАХСКУЮ КУЛЬТУРУ

Магистранты кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби из Афганистана успевают учиться и познавать культуру и историю Казахстана, знакомятся с библиотеками, музыкальными и научными центрами республики. В октябре 2013 г. магистранты 2 курса специальности «Международная журналистика» Зартошт Махди, Хошал Джабаркил и Г.Дуйсембаева посетили Институт востоковедения НАН РК. Институт является одним из авторитетных НИИ на пространстве Центральной Азии, в нем трудятся более 60 ученых с мировым именем. О научных проектах рассказал заместитель директора Института, д.э.н. Дуйсен Г.М. В их числе – «Центрально-азиатско-индийский диалог», в котором принимают участие специалисты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, США, Голландии, Франции, Турции, Египта, Пакистана, КНР, Афганистана, Японии и др. Развернута работа в рамках Государственной программы «Народ в потоке истории». Галымжан Мустахимулы пригласил наших магистрантов участвовать в научных мероприятиях. Предложение было с благодарностью принято. Со своей стороны, Зартошт Махди выразил восхищение казахской культурой и музыкой; недавно он открыл свой блог, где размещает информации о трудах Абая, Ауэзова, К.Сатпаева, Ш.Уалиханова, выдающихся казахских ученых и мастерах слова. Назидания Абая и Фирдоуси звучат одинаково величаво. Сближению культур казахского и афганского народов способствует кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью.

Гюльнар МУКАНОВА, доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и связи с общественностью

http://kazintime.blogspot.com/

Пікір жазу шектелген.

Answer My Question

CLOSE

Your question has been sent!

Please fill out the form below.

Name *
Email *
URL-мекенжайы (include http://)
Сюжеті *
Question *
* Required Field